Vi ble miljøsertifisert i enhold til miljøfyrtårnstandaren november 2017.

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

www.miljofyrtarn.no

Folkebadet.no