Fikkjebakke – sentralt plassert mellom Oslo og Kristiansand


Fikkjebakke AS er et selskap i konsernet DBR Holding AS. Konsernet har røtter tilbake til 1909 og har siden da vokst til å bli regionens største private bedrift. Fikkjebakke AS er et 100% eiet datterselskap av Vestmar Eiendom AS.

Interesse for å leie


Industrieiendommen har fortsatt mye ledig areal til leie, enten til en stor leietaker som ønsker/har behov for hele arealet eller til flere leietakere som kan dele arealet på en fornuftig måte mellom seg. Industrieiendommen kan leies ut til en svært gunstig kvadratmeterpris!!

Last ned Prospekt for eiendommen Fikkjebakke AS

Ved interesse for leie, vennligst ta kontakt:

Bernt Dahle
Tlf. 951 21 821 / 35 99 81 01

Nettverk


Folkebadet.no